Welkom op de website van Praktijk voor intuïtieve psychologie van Martine van Oosterhout.

Wanneer je op zoek bent naar een ervaren psycholoog/ coach voor volwassenen en kinderen, die:

*Intuïtief en holistisch werkt, lichaam geest en ziel in de begeleiding betrekt.

*Samen met jou werkt aan wat jij belangrijk vindt en nodig hebt voor bewustwording en persoonlijke groei

*Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid, respect en eigen verantwoordelijkheid, en eigen levenservaring werkt

*De wijsheid van paarden inzet in de begeleiding

Het is mijn passie om hooggevoelige kinderen (ook wel HSP, high sensitive person genoemd) en hun ouders te begeleiden.

Naast het werken met mensen heb ik ook groot hart voor dieren en wil graag bijdragen aan hun welzijn en dat van de mensen bij wie ze wonen.

Ik heb geen wachtlijst en je kunt vaak binnen een week (of eerder wanneer dat nodig is) terecht. Verwijzing van de huisarts is niet nodig.

In deze uitdagende tijd heb ik mijn behandelaanbod ook uitgebreid met online-therapie. Ik vind dat zorg juist nu voor iedereen toegankelijk moet zijn

Met ingang van 1 oktober is de praktijk verhuisd naar Putten
Nieuw adres:
Bilderdijkstraat 93
3881 WC Putten

Momenteel is het emailadres info@martinevanoosterhout.nl niet in gebruik,
voor aanmeldingen kunt u bellen (06-44054366)of mailen naar mvanoosterhoutpsycholoog@hotmail.com onder vermelding van aanmelding.